İŞTİRAKİYUN

Serdar Koç
İŞTİRAKİYUN
güvercinlerin dansı, güvercin uçuşu, Dersim dağlarında
yalnızlıktan örselenmiş yapayalnız bir gezinti
ölüm, anılardan belli belirsiz bir esinti…
cüreti kuşanmıştı Mehmet Maçoğlu, dinledik Ankara’da
ondaki tutkulu heyecanı, bizdeki hasbıhalle
Tur’daki Musa misali, Ovacık’lı asasız gezgini…
nohut topladık, fasulye ve dahi cümle nebatı…
kovanlardaki ballı bereketi, üretince iştirakiyun
yine dağlara açtık bağrımızı, o tekinsiz rüzgâra…
yok zalimden korkumuz, ne olacaksa olsun gayrı
bibimoğlu fatih’an devrimci, başımız gözümüz üzre
ta oralardan kalkıp gelmiş, kalsın üzerimize selamı…
Serdar Koç
(4 Kasım 2016 Cuma, Ankara)