Bizimle İletişim Kurabilirsiniz

10 + 14 =

ÖYKÜ GÖNDERME KOŞULLARI

1.Öyküler Word formatında, 12 punto büyüklüğünde ve Calibri yazı tipiyle gönderilmelidir.
2.Öykülerin yollandığı Word dosyasına “Öykü Başlığı” ve yazar adı-soyadı açıkça yazılmalıdır.
3. Haftanın Öyküsüne gönderilen postanın başlığında, hangi tema için öykü gönderildiği açıkça belirtilmelidir.
4.Öyküler 250 kelimeden az 5000 kelimeden fazla olamaz.
5.Haftanın öyküsüne gönderilen öyküler, basılı bir kitapta yayımlanması dışında herhangi bir sebepten yayından kaldırılamaz.
6.Gönderdiğiniz öyküler daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ve yayın ilkelerimize uygun olmalıdır.
7.ÖykülerDergide yayınlandıktan sonraki bir tarihte, yazarı tarafından kaynak belirtilmek üzere farklı internet mecralarında (e-dergi, yazara ait site, blog vb.) yayınlanabilir.

 

ROMAN TEFRİKASI YAYINLAMA İLKELERİMİZ

  • Ürünler YazarDergisi Yayın ilkelerine uygun olmalıdır.
  • Yayınlanacak Yazar Dergisi Roman Tefrika’sı ekinde yayınlanacaktır. Daha önce kitaplaşmamış,genç yazarların ürünlerie öncelik tanınacaktır
  • Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan romanın telif hakkı YazarDergi’sine aittir; yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar/Yazarlar Romanın yayımlanmasına izin verdiklerine dair onay vermelidirler. Roman   yayınlandıktan sonraki bir tarihte, yazarı tarafından kaynak belirtilmek üzere basılı ya da  farklı internet mecralarında (e-dergi, yazara ait site, blog vb.) yayınlayabilirler.
  • Deneysel çalışmalara yer verilmesi için “Esrik Roman Köşesi’nde verilen sayfadaki içeriğe bağlı olarak romanı tamamlamak isteyen yazarlar tarafından gönderilecek epizodlar çerçevesinde eserin ilerlemesi sağlanarak ortak roman yazımı yapılacaktır.
  • Gönderilecek ürünlerin yayın dili Türkiye Türkçesinin kurallarına uygun olmalıdır.