Yazar Dergisi Yayın İlkeleri

• Yazarlar ulusal, uluslararası geçerlilikteki genel etik kurallara; yazı ve görsellerde de yayın etiğine uymalıdır.
• İdeolojik bir görüşü savunmak için yönlendirici yazılar istenmemektedir. Yazılarda etnik köken, cinsiyet , cinsel yönelim, inanç ya da engellilik konularına dayanarak aşağılayıcı küçük düşürücü ya da şiddeti kışkırtmak amaçlı nefret söylemleri kullanılmayacaktır.
• Yazar Dergi’sinde de yayımlanacak yazılar; daha önce herhangi bir dergide yayımlanmış, olmamalıdır. Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı YazarDergi’sine aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar/Yazarlar makalenin yayımlanmasına izin verdiklerine dair onay vermelidirler. Ürünler yayınlandıktan sonraki bir tarihte, yazarı tarafından kaynak belirtilmek üzere farklı internet mecralarında (e-dergi, yazara ait site, blog vb.) yayınlanabilir.
• Gönderilecek ürünlerin yayın dili Türkiye Türkçesinin kurallarına uygun olmalıdır.
Kurallar dâhilinde dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen yazı içeriklerinin ve görsellerin bilimsel / etik sorumluluğu yazara aittir.